Võistlusklassid

VÕISTLUSKLASSID
Drift võistlusklassid on Eestis jagatud 3 kategooriasse:
• DC1 – Eestis PRO klass
• DC2 – Eestis SemiPro klass
• DC3 – Eestis Street klass
PRO KLASS (DC1)

Pro klass on professionaalne klass, kõrgeim drifti-võistleja tase. See on mõeldud asjakohase oskuste
ja kogemustega sõitjatele. Kõik Pro klassi võistlusautod peavad vastama FIA ja/või DK Pro klassi kehtivatele tehnilistele tingimustele. Kõigil võistlejatel peab olema kehtiv vastava taseme võistluslitsents, mis on välja antud võistleja päritolumaa ASN poolt.
Kõik rahvusvahelised võistlused toimuvad vastavalt PRO klassi reeglitele.
SEMIPRO KLASS (DC2)
Semipro klass on mõeldud piisava sõidukogemusega juhtidele. Autod peavad vastama Semipro klassi kehtivatele tehnilistele tingimustele. Kõigil sõitjatel peab olema kehtiv vastava taseme võistluslitsents, mis on välja antud võistleja päritolumaa ASN poolt.
Semipro klassi võistlusel maksimaalne lubatud sisenemise kiirus on 80 km/h.
STREET KLASS (DC3)
Street klass on mõeldud algajatele või keskastme sõitjatele ehk neile, kellel on drifti võistlustel vähe kogemusi või pole neid üldse. Autod peavad vastama Street klassi kehtivatele tehnilistele tingimustele. Kõigil sõitjatel peab olema kehtiv vastava taseme võistluslitsents, mis on välja antud võistleja päritolumaa ASN poolt.
Street klassis võivad osaleda kehtiva tehnoülevaatusega autod, mis ei pea võistluse ajal vastama tehnoülevaatuse eeskirjadele. [ÜM 2.1.4]