Karikasarja II Etapp

Eesti Drifti Karikasarja II etapp

Etapp_1

Toimumisaeg: 12-13 Juuni 2009a.
Toimumiskoht: Rapla kardirada
Võistlusele on oodatud kõik driftihuvilised.
Võistlema on oodatud ainult tagarattaveolised autod.

Võistluse reeglid.
Võistlus peetakse vastavalt EAL võistlusmäärustikele ja käesolevate
reeglite alusel kooskõlas FIA spordikoodeksiga.

Võistlust korraldab
Eesti Drifti Liit Mtü
Reg.80277164
Kloostrimetsa tee 6 Tallinn 11911
Sampo pank 332811210003
Sampo IBAN: EE913300332811210003

Võistluse Peakorraldaja: Marko Opmann (Tel:+3725255561,e-mail
marko@driftime.ee )
Võistluste sekretär ja sekretariaat: Eili Orumägi (litsentsi nr. BHRA 309)
Tehniline kontroll: Kalle Nõlvik

Tehnilised küsimused seonduvalt üritusega: +3725289380

Võistlust hindavad:
Ardo Kalda
Aigar Pärs
Andre Raud

Võistluse tasud.
Pealtvaataja pilet 50.- allameetrimehed vanemaga koos tasuta.
Osavõtutasu 500.- sisaldab 1 juhi pilet +1 mehaaniku pilet.
Tasumisel ülekandega enne 11.06.09 500.- sisaldab 1 juhi pilet + 2
mehaaniku piletit.
Selgitusse kirjutada “Osalemistasu EKV II etapp”
Sampo pank 332811210003

Registreerumiseks vajuta siia:
REGISTREERUMINE

Ajakava:
a) esimene päev 12.06.09
Trennid 18:00 – 21:00

b)Teine päev 09.05.09

Registreerimine 9:00-11:00
Tehniline 9:00-11:00
Võistlejate koosolek 11:00-11:30
Vabatrenn 09:30-13:00
Kvalifikatsioon 13:30-15:00
Finaalid 15:30-17:00
Autasustamine 17:15

Nendel kes tulevad reedel trenni,tuleb registreeruda,teha tehniline
kontroll ja maksta võistlustasu ära kohapeal enne treeninguid!Kes reedel
registreerumistasu ära maksta ei soovi,sellele treeningutest osavõtutasu
150.-

REEGLID

Eesti Drifti karikasarja reeglid tänavaklassile

Etapi osalustasu 500.-EEK peab olema makstud enne võistlust määratud
tähtajaks.Määratud tähtaja möödumisel kindlustavad eelregistreerunud
maksnud võistlejad enda võistlusel osalemise ja saavad kaasa kaks (2)
mehhaanikupassi.Kohapeal registreerunud saavad kaasa ühe(1)
mehhanikupassi.

Osalemiseks peab sõitja järgima järgmiseid reegleid:
1.Võistelda ja harjutada saab vaid selleks määratud rajal.Boksialas tuleb
olla ettevaatlik auto transportimisel ja liigutamisel.
1.1 Enne rajaleminekut peab auto olema läbinud turvakontrolli ja sõitja
peab olema saanud sõiduloa kohtunikelt ja osalenud sõitjate koosolekul.

2.Harjutussõitude ajal võib autos viibida kaasreisija.Võistluse ajal võib
autos olla vaid sõitja.Võimalikul kaasreisijal peab kasutuses olema
samasugune turvavarustus nagu ka juhilt nõutakse.

3.Võistlemiseks või harjutussõitudel osalemiseks ei pea ennast sarja
registreerima. Vaid sarja osalustasu tasunud võistlejad osalevad sarja
punktiarvestuses.

4.Võistlusele tuleb registreeruda vähemalt 2 päeve enne võistluse
toimumist makstes ära osalustasu ja saates kinnituse võistluse korraldaja
e-posti aadressile,mis on märgitud võistluskutsel või
reklaamis.Eelregistreerunud saavad lisaks kaks(2) mehhaanikupassi.

5.Võistluste info ja registreerimine toimub internetiaadressil
http://www.driftime.ee

6.Võistluspäeval ja päev enne on piisavalt aega reserveeritud harjutamiseks.

7.Võistlusjärjekord selgitatakse kvalifikatsioonisõitudega,mis on
soolosõidud.Võistlusrada,hindamiskriteeriumid ja clipping-punktid
selgitatakse kõigile sõitjate koosolekul.
(clipping-punkt=rajale märgitud punkt,millest auto peab külglibisemises
mööduma võimalikult lähedalt,et saada maksimumpunktid) Võrdluseks
optimaalsed trajektoorid tavalises ringrajasõidus.Võistlejate koosolekul
tasub kuulata tähelepanelikult ja küsida küsimusi jooksvalt,et ükski asi
ei jääks selgusetuks.Kvalifikatsioonis on ette nähtud kaks sõitu,millest
arvesse läheb parem sooritus.Finaal kus on 8-16(finaalis osalevate
sõitjate arv antakse teada pärast registreerumise lõppu) paremat esimese
vooru sõitjat,sõidetakse ühe katsena.

8.Hindamiskriteeriumid on samad,mis profisarjas.Vahe on selles,et
tänavaklassi sõitjad sõidavad kõik sõidud soolosõitudena,mitte kunagi
tandemina.

Võistleja

1.Võistlejal peab olema kehtiv vähemalt B-kategooria juhiluba.
Võistleja peab olema vähemalt 18 aastane.Alla 18-aastased,kuid üle
16aastased pääsevad võistlema,kui on sooritanud rajatreeningu ja omavad
EAL-i poolt aksepteeritud autospordiklassi võistluslitsentsi.

2.Võistleja olukord kontrollitakse enne võistlust alkomeetriga,kui
korraldajatel on põhjust uskuda joovet. Nii harjutussõitude kui
võistlussõitude ajal rakendatakse joobe suhtes nulltoleranssi.

3.Võistlusalale saabumisel peab võistleja koheselt ilmuma
registratsiooni.Võistleja peab täitma vastutusest vabastamise avalduse ja
esitama kontrolliks väljavõtte osalustasu maksmise kohta ja juhiloa Peale
registreerumist peab võistleja ilmuma tehnilisse kontrolli.Tehilise
kontrolli mitteläbimisel osalustasusid ei tagastata .

4.Võistleja vastutab ka oma mehhaanikute ja külaliste eest kogu
võistlusaja jooksul.Ebasobiliku käitumise tõttu on korraldajal õigus
võistleja võistlusest eemaldada.

5.Võistleja vastutab võimaliku rajale ja rajaümbrusele tekitatud kahju eest

6.Võistleja on kohustatu nii harjutus- kui võistlussõitude ajal kandma
vastava kvalifikatsiooniga kiivrit :
Snell Memorial Foundation-SA95,SA2000 ja/või
SFI Foundation-Spec 31.2,Spec 31.2A ja/või
British Helmet Standard-BS 6658:1958 või uuema markeeringuga kiiver.
Kabriolettidega võistlehatel peavad lisaks olema visiir või kaitseprillid

7.Võistleja peab osalema võistlejate koosolekul ja ta peab järgima
koosolekul jagatud juhiseid.

Auto

1.Sõiduk peab vastama EDL-i poolt kehtestatud tehnilistele
tingimustele.Kindlustus on kohustuslik ka ilma numbrimärkideta
sõidukile.Auto võib olla nii parem- kui vasakpoolse rooliga.Auto
turvavarustus peab olema heas korras.Sõitjal peab olema vähemalt
3-punktiline E-nõuetele vastav turvavöö. Soovitame korvtooli.Samuti
soovitame turvakaari ja turvapaaki ning auto sisemusse kinnitatavat
tulekustutit.

2.Kui auto roolisüsteemis on tehtud muudatusi,peavad need olema
korralikult tehtud need peavad vastupidavuselt vastama originaalile.

3.Auto võib olla täiesti standardvarustuses. Auto seaded on vabad.

4.Auto sõidu-,piduri- ja ohutuled peavad olema töökorras

5.Autost ei tohi lekkida vedelikke.

6.Harjutus ja võistlussõitude ajal ei tohi autos olla lahtiseid esemeid.

7.Auto läbib enne võistlus ja harjutussõite turvakontrolli.Erilist
tähelepanu pöörame turvalisusele.Pidurite,veermikuosade ja
roolisüsteemi,kui ka aku,kütusepaagi,velgede,turvavööde ja muude osade
kinnitustele.

8.Auto läheduses peab boksialas olema tulekustuti.Tankimise ajaks peab
auto lähedal olema vähemalt 6kg vahu-/pulber- tulekustuti.

9.Auto välimus peab olema võimalikult korras ja puhas.

10.Auto tekitatav mürapiir on seatud vastavalt üritusele,kuid mitte rohkem
kui 110db

11.Rehvid peavad olema tänavakõlbulikud.

12.Õnnetuse puhul jätab korraldaja endale õiguse fikseerida tekkinud
kahju,mille järel sõiduki omanik organiseerib sõiduki transpordi
boksialasse.

13.Autole võib paluda 10 minutit remondiaega sõitude vahelisel ajal.

14.Võistluse korraldaja jätab endale õiguse paigaldada autole reklaame
harjutus ja võistlussõitude ajaks

15.Rapla kardirajal on jahutusvedeliku vahetamine vee vastu tugevalt
soovitatav v.a täiesti komplektsed tänavasõidu autod.

16. Boksi alal on tugevalt soovitatav auto alla present või vaip,mis imab
ka õli.

PUNKTISÜSTEEM

Kvalifikatsioon

Kvalifikatsioonisõidud määravad sõitjate paremusjärjestuse finaalsõitudeks.
Kvalifikatsioon sõidetakse üks auto korraga nii,et iga võistleja saab
harjutussõidu ja kaks arvesseminevat võistlussõitu,millest parema
punktisummaga sõit läheb arvesse.
Viigi puhul määrab sõitja asetuse esimesse kurvi sisenemise kiirus,mis
mõõdetakse teatud punktis radari abiga.Kui ka need on samasugused,siis
tehakse valik viletsama kvalifikatsioonisõidu punktisumma alusel.16
parimat saavad finaali,kus jagatakse sarjapunkte järgmistel alustel:
1=20p 2=15p 3=14p 4=13p 5=12p 6=11p 7=10p 8=9p
9=8p 10=7p 11=6p 12=5p 13=4p 14=3p 15=2p 16=1p

Kohad 17. ja edasi saavad kõik ühe(1p) punkti,mida loetakse sarja
punktiarvestuses.

Finaalid

Finaalsõitudes moodustavad 8-16 kvalifikatsiooni paremat(finaalikohtade
arv antakse teada iga ürituse kohta eraldi) väljalangemisgraafiku
järgmiselt:

Finaalsõitudes sõidavad kaks skeemis vastakutti olevat võistlejat rajal
ühe korra nii,et madalamal positsioonil olev sõitja sõidab esimesena.
Sellest sõidust kõrgema puntisumma saanud sõitja siirdub järgmisele
tasemele,kus ta läheb kokku teise paari võitjaga.Viigi puhul määratakse
kordussõit.Sellisel juhul tuleb võitjal läbida enne Top16-tase,siis
Top8-tase ,kuni veerandfinaalis kohtutakse tabeli teise poole parima
sõitjaga.Veerandfinaali kaotajad kohtuvad teineteisega
pronksivõitluses.Kohad 5-8 määratakse Top8 tasemelt väljakukkunute vahel
nii,et neist kõrgeima asetusega saab koha 5 ja madalaima asetusega koha
8.Kohad 9-16 määratakse nii,et Top16-st välja kukkunud parima asetusega
sõitja saab koha 9 ja madalaima asetusega sõitja saab koha 16.Kohad 7 ja
ettepoole määratakse vastavalt sõitude tulemustele.

Lõpujärjestuse järgi jagatakse sarjapunkte järgnevalt:

1.=100p 2.=90p 3.=81p 4.=73p 5.=66p 6.=59p 7.=54p 8.=48p
9.=43p 10.=39p 11.=35p 12.=31p 13.=28p 14.=25p 15.=23p 16.=21p

Sarja lõpuseisu määramine viigi puhul.

Kõrgeima asetuse saab sõitja,kellel on hooaja lõikes enim etapivõite.Kui
ka need on viigiseisus,tehakse võrdlus 2.(teiste) kohtade arvu järgi ja
selle järal 3.(kolmandate) kohtade arvu järgi jne.Kui ka nii ei ole
võimalik võitjat selgitada,tehakse otsus kvalifikatsioonitulemuste
põhjal..ee

Marko Opmann
Eesti Drifti Liit Mtü
Tel:+372 52 555 61
e-mail: marko@driftime.ee
www: www.driftime.ee