“Superfinaalid” 2023

22-23. september 2023

Kehala Ringi rallikrossirada, Kehala, Vinni vald, Lääne-Virumaa
GPS: 59°16’18.59“; 26°28’5,36“

Korraldaja: Eesti Drifti Liit MTÜ Reg.80277164 Kloostrimetsa tee 6 Tallinn 11911
info@driftime.ee

.

AJAKAVA / Timetable

Reede / Friday, 22. september 2023
09:00              väravad avatakse võistlejatele                      / gates open for participants
09:30   12:45   STREET dokumentide kontroll                    / STREET Administrative check  
09:45   13:00   STREET tehniline kontroll (vastavalt ajakavale) / STREET Scrutineering (according to timetable)
10:00              STREET võistlejate koosolek                       / STREET Drivers briefing 
11:00   14:15   STREET treening gruppides                         / STREET Free practice (in groups)
11:00              väravad avatakse pealtvaatajatele                 / gates open for spectators  
14:30              STREET kvalifikatsioon                               / STREET Qualification
17:05              STREET võistluse koosolek                         / STREET Tandems briefing
18:00              STREET võistlus                                          / STREET Tandems
~20:30 Parimate autasutamine                                              / STREET Prize-giving

Laupäev / Saturday, 23. september 2023
08:30              väravad avatakse võistlejatele                       / gates open for participants
08:45   10:00   SEMIPRO, PRO dokumentide                      / SEMIPRO, PRO Administrative check  
09:00   10:10   SEMIPRO, PRO tehniline kontroll (vastavalt ajakavale) / SEMIPRO, PRO Scrutineering
(according to timetable)
09:30             SEMIPRO, PRO võistlejate koosolek           / SEMIPRO, PRO Drivers briefing 
10:00              avatakse pealtvaatajatele                               / gates open for spectators  
10:15   12:45   SEMIPRO, PRO treening                              / SEMIPRO, PRO Free practice
13:00              SEMIPRO kvalifikatsioon                            / SEMIPRO Qualification
14:30              PRO kvalifikatsioon                                      / PRO Qualification
15:15              paraad                                                            / parade
15:45              SEMIPRO võistlus                                        / SEMIPRO Tandems
18:00              Superfinaali koosolek                                    / Superfinaal briefing
18:30              STREET top8 Superfinaali soojendus          / STREET EST top8 Superfinaal warm-up
19:00   21:00   SUPERFINAAL                                            / SUPERFINAAL
~21:15 Parimate autasutamine                                              / Prize-giving
Korraldaja jätab endale õiguse ajakava jooksvalt muuta. / The organizer reserves the right to change the schedule on an ongoing basis

2 päeva pilet 25€
12 aastastele k.a. tasuta!
Ratastooliga inimestel palun võtta enne üritust ühendust korraldajaga sallu(at)driftime.ee
Piletimüük toimub ainult kohapeal ja sularahas!

Võistluskeskuse plaan / Competition site plan
Rajaplaan / Track layout UUS!
Võistlusjuhend
Competition guide

Võistlusele registreerimine aadressil https://driftpoint.net/Registrations
Registration for competitions at DriftPoint https://driftpoint.net/
Registreerumine avatakse 08. september ja registreerimine lõpeb 48 tundi enne võistluse ajakavas märgitud kohapealset võistlejate dokumentide kontrolli algust 20. september, kell 08:45
Opening date for entries is September 08 and will be closed 48 hours before start of the administrative checks at 08:45 on September 20.

Tehnilise kontrolli ajakava / Scrutineering schedule

Tehniline kontroll. Võistleja peab jõudma tehnilisele tehnoülevaatusele võistluse tehnilise kontrolli ajakavas toodud ajal ning esitama võistlusauto, selle dokumentatsiooni ja võistleja turvavarustuse.
Võistleja kes ei jõua tehnilisse kontrolli talle määratud ajal või on õigel ajal võistlusele registreerimata, saab minna tehnilisse kontrolli esimesel vabal ajal (peale õigeaegselt registreeritud võistlejate aegasid), võistlejale ei garanteerita võimalust pääseda vabatreeningule.

The competitor must arrive at the technical inspection at the time specified in the scrutineering schedule of the competition and submit the competition car, its documentation and the competitor’s safety equipment. 
A competitor who does not reach the technical inspection at the time assigned to him or is not registered for the competition on time can go to the technical inspection during the first free time (after the times of the competitors registered in time), the competitor is not guaranteed access to free training

BOKSIALA PLAAN / PADDOCK PLAN

Boksiala. Võistlejad paigutatakse boksialale vastavalt korraldaja juhendamisele. Võistlejale ettenähtud boksi mõõtmed on maksimaalselt 8x5m ühe võistleja kohta (koos saateautoga). Boksialal puudub üldkasutatav veevarustus ja elekter, kasutada tuleb isiklikke generaatoreid. Korraldajal on õigus võistlejaid boksialas võistluse jooksul ümber paigutada.
Paddock. Participants are placed in the paddock according to the organizer’s instructions. The dimensions of the box provided for the competitor are 8x5m per competitor (including service car). The organiser has right to relocate participants in service park in any time during the competition. There is no public water supply and electricity in the service park, personal generators must be used.
Helkurvesti kandmine on võistleja meeskonnaliikmel (spotter, mehaanik) spotteri ja stardirivi alal kohustuslik.
Reflective vest is mandatory to wear for competitor’s team member (spotter, mechanic) in the spotter and line-up area