NEZ Drift championship 2023 “South Side”

Kulbilohu rallikrossirada, Elva vald, Tartumaa
GPS: 58°15’13.64“; 26°24’40,06“

Korraldaja: Eesti Drifti Liit MTÜ Reg.80277164 Kloostrimetsa tee 6 Tallinn 11911
info@driftime.ee

AJAKAVA / TIME SCHEDULE:

Reede, 11. august 2023
08:00              avatakse väravad võistlejatele
08:30-11:30 STREET Dokumentide kontroll  
09:00-12:00 STREET Tehniline kontroll
                                  (vastavalt ajakavale)
09:15 STREET Võistlejate koosolek  
10:00-13:00 STREET Treening (gruppides) 10:00          väravad avatakse pealtvaatajatele        
13:15 STREET Kvalifikatsiooni koosolek 
14:00 STREET Kvalifikatsioon
17:30-19:30 STREET Top 32
~20:00 STREET Autasustamine
Friday, August 11, 2023
08:00              gates open for participants
08:30-11:30 STREET Administrative check 09:00-12:00 STREET Scrutineering                                        (according to timetable) 09:15              STREET Drivers briefing      
10:00-13:00 STREET Free practice (in groups)
10:00           gates open for spectators               
13:15              STREET Qualification briefing 14:00              STREET Qualification 17:30-19:30              STREET Top 32
~20:00            STREET Prize-giving
Laupäev, 12. august 2023
07:30 avatakse väravad võistlejatele
07:30-10:00 SEMIPRO Dokumentide kontroll 
08:00-10:30 SEMIPRO Tehniline kontroll
(vastavalt ajakavale) 
08:15 SEMIPRO Võistlejate koosolek   
09:00-11:50 SEMIPRO treening   (gruppides)
09:00 väravad avatakse pealtvaatajatele        
12:15 SEMIPRO Kvalifikatsioon
13:00-15:30 PRO Dokumentide kontroll 
13:30-16:00 PRO Tehniline kontroll
(vastavalt ajakavale)
14:15 PRO Võistlejate koosolek  
15:00-17:50 PRO treening     (gruppides)
18:00 PRO Kvalifikatsioon
Saturday, August 12, 2023
07:30 Gates open for participants
07:30-10:00 SEMIPRO Administrative check
08:00-10:30 SEMIPRO Scrutineering 
(according to timetable)
08:15 SEMIPRO Drivers briefing      
09:00-11:50 SEMIPRO Free practice (in groups)
09:00 gates open for spectators        
12:15 SEMIPRO Qualification
13:00-15:30 PRO Administrative check
13:30-16:00 PRO Scrutineering 
(according to timetable)
14:15 PRO Drivers briefing      
15:00-17:50 PRO Free practice (in groups)
18:00 PRO Qualification
Pühapäev, 13. august 2023
08:00 avatakse väravad võistlejatele
08:15 SEMIPRO ja PRO koosolek
09:00 väravad avatakse pealtvaatajatele        
09:00-10:00 SEMIPRO Baltic soojendus 
10:15-11:15 PRO NEZ soojendus  11:30 paraad    
12:30 SEMIPRO Baltic Top 16 
15:00 PRO NEZ Top 16 
~17:30  SEMIPRO ja PRO Autasustamine 
Sunday, August 13, 2023
08:00 Gates open for participants
08:15 SEMIPRO and PRO briefing
09:00 gates open for spectators   
09:00-10:00 SEMIPRO Warm-up
10:15-11:15 PRO NEZ Warm-up
11:30 Parade
12:30 SEMIPRO Top 16  
15:00 PRO NEZ Top 16             
~17:30 SEMIPRO and PRO Prize-giving
Korraldaja jätab endale õiguse ajakava jooksvalt muuta / The organizer reserves the right to change the schedule on an ongoing basis

.

1 päeva pilet 20€
3 päeva pilet 30€
12 aastastele k.a. TASUTA!
Ürituse toetaja pilet 125 € – saab soetada ainult eelmüügist sallu(at)driftime.ee
Ratastooliga inimestel palun võtta enne üritust ühendust korraldajaga marko(at)driftime.ee
Piletimüük toimub ainult kohapeal ja sularahas!
Piletimüüki teostab EDLpilet MTÜ
Otseülekande võistlustest toob teieni www.drift.television.ee

Driver booklet

Võistluskeskuse plaan / Competition site plan 11.08.2023

Rajaplaan / Track layout 11.08.2023

Võistluskeskuse plaan / Competition site plan 12-13.08.2023

Rajaplaan / Track layout 12-13.08.2023

Võistlusjuhend

Competition guide

Võistlusele registreerimine DriftPoint rakendususes https://driftpoint.net/
Registration for competitions at DriftPoint https://driftpoint.net/

Registreerimine avatakse 28. juuli ja registreerimine lõpeb 09. augustil kell 08:30 
Registration to the competition will open on Julay 28 and end on at 08:30 on August 09

Registreerunud võistlejate nimekirja alusel tehakse Tehnilise kontrolli ajakava, mis avaldatakse hiljemalt 12 tundi enne võistluspaigas dokumentide kontrolli algust, ametlikul veebilehel
Based on the list of registered competitors, a Schedule of the Scrutineering will be made, which will be published no later than 12 hours before the on-site document check, on official website

TEHNILISE KONTROLLI AJAKAVA / SCRUTINEERING SCHEDULE – STREET 11.08.2023
TEHNILISE KONTROLLI AJAKAVA / SCRUTINEERING SCHEDULE – SEMIPRO, PRO 12.08.2023

Võistleja peab jõudma tehnilisele tehnoülevaatusele võistluse tehnilise kontrolli ajakavas toodud ajal ning esitama võistlusauto, selle dokumentatsiooni ja võistleja turvavarustuse.
Võistleja kes ei jõua tehnilisse kontrolli talle määratud ajal või on õigel ajal võistlusele registreerimata, saab minna tehnilisse kontrolli esimesel vabal ajal (peale õigeaegselt registreeritud võistlejate aegasid), võistlejale ei garanteerita võimalust pääseda vabatreeningule.
The competitor must arrive at the technical inspection at the time specified in the scrutineering schedule of the competition and submit the competition car, its documentation and the competitor’s safety equipment. 
A competitor who does not reach the technical inspection at the time assigned to him or is not registered for the competition on time can go to the technical inspection during the first free time (after the times of the competitors registered in time), the competitor is not guaranteed access to free training

BOKSIALA PLAAN / PADDOCK PLAN – STREET 11.08.2023
BOKSIALA PLAAN / PADDOCK PLAN – SEMIPRO, PRO 12-13.08.2023

Igal võistlejal on võistluspaiga boksialas talle määratud kindel boksikoht. Boksikohad ja boksiala plaan avaldatakse koos tehnilise kontrolli ajakavaga. 
In the paddock area, each competitor has a designated paddock place. The paddock place and the paddock area plan shall be published together with the scrutineering schedule.