Sõitjalitsents

Kõik Eesti Drifti võistlustel osalevad võistlejad peavad omama oma riigi ASN (või oma riigi ASN loal teise riigi ASN) poolt väljastatud kehtivat sõitjalitsentsi.
Välisriigi võistleja peab omama enda riigi autospordi katuseorganisatsiooni väljastatud kehtivat sõitjalitsentsi. Kokkuleppel Läti ja Leedu ASNiga kehtib Eesti rahvuslik litsents ka nende riikide rahvuslikel võistlustel. Välisriigis võisteldes peab võistleja esitama kehtiva füüsilise litsentsi võistlusel kohapeal. [ÜM 2.1.6.6.1]
Rahvusvaheline litsents. Esimest korda ITD-C litsentsi taotlevatel sõitjatel tuleb läbida FIA e-õppe Ringraja ohutuskoolitus: https://elearning.fia.com/learn/register. Koolituse lõpus tuleb edukalt sooritada eksam.
Täpsemat info sõitjalitsentsi kohta saab lugeda https://uus.autosport.ee/litsents/