EDL TALVEDRIFT, VÕHU

Treeningpäeva juhend

Treeningpäeva ajakava:

10:30 Prooviringid
11:45 Hooldus paus
12:05 Kvalifikatsioon
13:30 Hooldus paus
14:00 TOP 32/16
16:00 Orienteeruv lõpp, selguvad parimad

Korraldaja jätab endale õiguse ajakava jooksvalt muuta.